Siinä missä sanapari ”audiovisuaalinen” typistyy yksityiskohteessa tarkoittamaan kellarikerroksen viihdeluolaa, jossa videotykki pyörii ja kaiuttimissa jytisee, puhutaan yritys- ja julkisrakentamisessa paljon enemmästä.

Audiovisuaalinen tekniikka on noussut tällä vuosikymmenellä yhä kiinteämmäksi osaksi verkotettavaa sähköistä talotekniikkaa. Vähänkin vaativammissa kohteissa AV-järjestelmät toteutetaan erillisverkkoina, jolloin ne muodostavat merkittäviä osakokonaisuuksiaan niin hyötysignaalin siirron, ohjauksien kuin virranjakelunkin osalta. Monitoimi- ja konserttitalotyyppisessä rakentamisessa AV-järjestelmiä palvelevien erillisverkkojen kenttäpisteiden määrä kasvaa helposti jo suuremmaksi kuin kaikkien muiden yhteensä.

Sähköisen talotekniikan erikoisalana AV-tekniikka vaatii entistä korkeampaa asiantuntemusta, varsinkin kun entistä useammin tasapainotellaan IT:n rajapinnalla, ja AV-järjestelmät integroidaan älykkään talotekniikan kokonaisuuteen siinä kuin kulunvalvonta ja tavanomainen kiinteistöautomaatiokin.

 

Kuvahaun tulos haulle av installation

Laatuketju kuntoon

Kaiken digitalisoituessa AV-tekniikan määrä, merkitys ja monimuotoisuus rakennuskohteissa kasvaa jatkuvasti ja samalla elinkaari lyhenee. Ripeä kehitys näkyy esimerkiksi ylläpitotarpeiden nousussa. Rakennusalalla on jo herätty huomaamaan, että kaukaa viisas tilaaja varmistaa selustansa vaikkapa ulkoistamalla AV-huollon ja -tuen järjestelmälliseksi palvelupaketiksi, joka parhaimmillaan sisällytetään jo osaksi hankintaa.

Mikäli AV-ratkaisut toteutetaan esimerkiksi osana sähköurakkaa, tilaajan olisi syytä varmistaa, että AV-tekniikan alihankkijoiksi kiinnitetään kokeneimmat pelaajat. Samalla koko laatuketjua kannattaa tarkastella entistä pidemmälle: suunnittelun, hankinnan, asennuksen ja käyttöönoton tuolle puolen.

Halvin tarjous ei ehkä tarkoita edullisimpia kustannuksia järjestelmän koko elinkaaren mitassa. Alan tunteva AV-konsulttitoimisto osaa jo alkumetreillä laskea, kostautuuko budjetin kuristaminen hankintavaiheessa kulujen eksponentiaalisena kasvuna jatkossa.

Erikoisosaajien käyttäminen korostuu entisestään, kun puhutaan vaativammista kohteista, kuten kongressisaleista, yritysjohdon kokoustiloista, sairaalaympäristöstä, valvomoista. Turvallisuusluokitukseltaan kriittisimmissä kohteissa AV-järjestelmät jopa kahdennetaan, jotta toimintavarmuus taataan kaikissa olosuhteissa.

Teksti: Tommi Saarela


Artikkeli on alunperin julkaistu Sähköala Sähkö & rakentaminen 2017 -lehdessä.